Česta pitanja

 
 • Što je posredovanje u osiguranju?
  • Posredovanje u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za sklapanje ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje.

 • Tko su posrednici u osiguranju?
  • Posrednik u osiguranju ili broker je profesionalac koji obavlja posao po nalogu klijenta. Stručnjak je za osigurateljno tržište, ocjenu rizika i sklapanje ugovora o osiguranju. Procjenom razine rizika kojem je pojedini klijent izložen, predlaže mu način i opseg ugovaranja optimalnog osigurateljnog pokrića za najbolju moguću cijenu. Sklapanjem ugovora o osiguranju posao posrednika ne prestaje, jer je na raspolaganju ugovaratelju osiguranja i osiguraniku vezano uz ostvarivanje njihovih prava iz sklopljenih ugovora o osiguranju u čijem sklapanju je posrednik posredovao.

 • Može li posrednik u osiguranju raditi i za fizičke i za pravne osobe?
  • Posrednik u osiguranju može raditi i za fizičke i za pravne osobe, a jedni preduvjet je da fizička ili pravna osoba potpiše ovlaštenje/punomoć koje omogućava posredniku da traži ponude od osiguravajućih društava za osiguranja prema nalogu klijenta te služi kao legitimacija posrednika u kontaktu s osiguravajućim društvom. Temeljem tog ovlaštenja ne stvara se nikakva financijska obveza klijenta prema posredniku u osiguranju.

 • Koja je razlika između zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju?
  • Zastupnici u osiguranju prodaju osiguranja u ime i za račun osiguravajućih društava i pri tome štite interese osiguravatelja. Posrednici u osiguranju rade po nalogu klijenta (ugovaratelja osiguranika) i štite njegove interese. Zastupnik u osiguranju može biti fizička osoba (obrtnik) i pravna osoba (poduzeće), a posrednik u osiguranju može raditi isključivo u društvu za posredovanje u osiguranju registriranom u RH. Posrednik traži najbolju ponudu za tržištu za svog klijenta. Zastupnik klijentu prezentira ponudu osiguratelja za kojeg radi. Posrednik mora imati adekvatno obrazovanje i položiti ispit za posrednika pri HANFA-i, sukladno članku 417. Zakona o osiguranju.

 • Treba li vam posrednik?
  • Teško je procijeniti sve rizike kojima je izloženo određeno poslovanje, možda postojeći uvjeti osiguranja nisu zadovoljavajući ili postoji manjak vremena i resursa, upravo tada je dobro kontaktirati posrednika, profesionalca, kako bi vodio poces donošenja odluke o optimalnom pokriću. Posrednik će analizirati potencijalne rizike i savjetovati optimalno pokriće.

 • Postoje li preduvjeti za angažiranje posrednika?
  • Ne ostoje preduvjeti za angažirati posrednika. Posrednici uglavnom rade s pravnim osobama, ali ne postoje nikakve prepreke da posreduju i pri ugovaranju osiguranja za fizičke osobe.

 • Može li se angažirati posrednika ako klijent ima ugovoren višegodišnji ugovor o osiguranju?
  • Može se i u tom slučaju angažirati posrednika, jer posrednik u osiguranju poštuje sve postojeće ugovorene odnose i ne mora se mijenjati osiguravajuće društvo s čijim uslugama je klijent zadovoljan. Mogućnosti bilo kakvih izmjena po postojećim ugovorima ovise o kvaliteti postojećih ugovorenih pokrića, trenutku unutar višegodišnjeg ugovora u kojem se posrednik uključi i drugim specifičnim okolnostima.

 • Kolika je cijena usluge posrednika?
  • Usluga posrednika u osiguranju za klijenta je besplatna, što je regulirano Zakonom o osiguranju
   Društvo za posredovanje u osiguranju, odnosno posrednik u osiguranju nema pravo od ugovaratelja osiguranja, odnosno osiguranika, zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu osim ako nije ugovorom s ugovarateljem osiguranja izričito pisanim putem drukčije ugovoreno. Posredničku proviziji plaća osiguravajuće društvo i ne mora biti jednaka za sve posrednike, kao niti za sva osiguravajuća društva. Posrednik u osiguranju mora obavijestiti klijenta o tome koliko iznosi njegova provizija iako je plaća osiguravajuće društvo.
   Posrednik u osiguranju može ugovoriti s klijentom plaćanje određene usluge koje neće biti plaćene putem provizije, pa takve usluge nisu besplatne.

 • Je li zbog angažmana posrednika polica osiguranja skuplja?
  • Nije, što je regulirano Zakonom o osiguranju. Posrednik u osiguranju sklapa ugovore s osiguravateljima u kojima je određena njegova provizija za poslove posredovanja, uz standardnu odredbu "premija osiguranja sklopljena uz posredovanje posrednika u osiguranju, mora biti ista kao i da je sklopljena bez njegovog posredovanja".

 • Što učiniti kada se dogodi šteta?
  • Prvo je potrebno odmah obavijestiti posrednika u osiguranju. On će utvrdi imali li osiguranik pravo na odštetu i tek onda se šteta prijavljuje osiguravajućem društvu. Posrednik u osiguranju dužan je pomoći svom klijentu pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.