Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti

Saznajte više
 

Odgovornost prema trećim osobama može uzrokovati neplanirane financijske izdatke i zato je važno znati kako sve može biti jednostavnije uz osiguranjem od odgovornosti. Ugovaranjem osiguranja od odgovornosti štitite sebe i svoje poslovanje od štete nastale iz nepažnje, propusta, smetnje, smetanja osoba, kao i šteta koje nastanu uslijed neispravnosti proizvoda kojeg proizvodite ili prodajete.

Osiguranje javne odgovornosti

 

U osiguranju javne (izvanugovorne) odgovornosti predmet osiguranja je građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, a pruža se osiguravajuća zaštita osiguraniku za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, koja bi nastala iz osiguranoga izvora opasnosti.

Uz osiguranje od javne (izvanugovorne) odgovornosti moguće je sklopiti i osiguranje od odgovornosti poslodavca prema vlastitim djelatnicima, a djelatnik ovdje „kupuje“ status treće osobe.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

 • Vrste osiguranja

  Vrste osiguranja

  Osiguranjem od profesionalne (ugovorne) odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita za štete nastale oštećenim osobama uslijed neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjavanju ugovorne obveze osiguranika te tijekom obavljanja njegove registrirane djelatnosti.

  Obezna osiguranja od profesionalne odgovornosti:

  • odvjetnika,
  • javnih bilježnika,
  • revizora,
  • upravitelja nekretnina,
  • stečajnih upravitelja,
  • doktora medicine,
  • ljekarnika,
  • doktora stomatologije,
  • veterinara,
  • zaštitara,
  • posrednika u osiguranju i reosiguranju,
  • zastupnika u osiguranju i reosiguranju,
  • ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
  • menadžera, članova uprave i nadzornih odbora d.d. i d.o.o.

Osiguranje za neispravan proizvod

 

Neispravan proizvod može biti uzrok tjelesne ozljede, narušenje zdravlja, u najgorem slučaju i smrti, ali i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Razni su uzroci neispravnosti proizvoda te je kvaliteta proizvoda danas veliki izazov u masovnoj, globalnoj proizvodnji. Predmet ovog osiguranja je izvanugovorna odgovornost nastala za prouzročenu štete nespravnog proizvoda kojeg je osiguranik ili osoba ovlaštena od osiguranika isporučio, odnosno stavio u promet. Osiguranje je moguće i proširiti, odnosno ugovoriti i odgovornost za proizvode koji su namijenjeni ugradnji u druge finalne proizvode te za rizik povlačenja proizvoda s tržišta.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Nazovite nas na naš info telefon.

E-mail

Pošaljite nam poruku.