Osiguranje plovila

Osiguranje plovila

Saznajte više
 

Jeste li vlasnik brodice ili jahte registrirane u Republici Hrvatskoj sa snagom motora većom od 15 kW? Ako jeste, obvezni ste ugovoriti osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon. Obvezno osiguranje pokriva samo štete koje nanesete kupačima i osobama na plaži.
Plovite morem još sigurnije uz ugovaranje kasko i dragovoljnog osiguranja.

Obvezno osiguranje

 

Obvezno osiguranje od odgovornosti pruža pokriće za štete nanesene trećim osobama zbog tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti (nematerijalne štete).
Sukladno zakonskim odredbama, ovo su osiguranje obvezni zaključiti vlasnik brodice, odnosno jahte čija je snaga veća od 15 kW, a koja po propisima mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti. Osigurana svota određena je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu te iznosi 3.500.000,00 kn.

Kasko

 • Dobrovoljno osiguranje plovila

  Dobrovoljno osiguranje plovila

  Kasko osiguranje plovila pruža pokriće svih vrsta nezgoda na moru i kopnu - nasukavanje, prodor vode, potonuće, lom jarbola, požar, kratki spoj, eksplozija, provalna krađa, razbojstvo, piratstvo, vandalizam, udar groma i oluja te obuhvaća osiguranje trupa, motora, jedara i kompletne opreme uključujući i pomoćni čamac.
  Samo potpuni gubitak (pokriva potpune štete kao što su: potonuće bez mogućnosti vađenja, uništenje ili nestanak plovila, kada troškovi spašavanja ili popravaka premašuju vrijednost plovila)

  Osigurani rizici i štete:
  • pomorska ili prometna nezgoda
  • elementarna nepogoda
  • udar groma
  • potonuće 
  • prevrnuće 
  • nasukanje 
  • požar i eksplozija
  • provalna krađa
  • krađa cijelog plovila
  • sudar ili udar s bilo kojim čvrstim ili plutajućim predmetom
  • zlonamjerni postupci trećih osoba
  • potres 
  • vulkanska erupcija.

 • Dopunska osiguranja kod kasko osiguranja brodica i jahti

  Dopunska osiguranja kod kasko osiguranja brodica i jahti

  • osiguranje prijevoza plovila kopnom
  • osiguranje plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)
  • osiguranje rizika prijevare ili utaje plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)
  • osiguranje gubitka prihoda tijekom iznajmljivanja (čartera)
  • osiguranje zapljene plovila tijekom iznajmljivanja (čartera)

Dobrovoljno osiguranje

 

Dobrovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika brodice ili jahte

Osiguranje pokriva zakonsku izvanugovornu odgovornost vlasnika plovila, a koja je nastala iz:
• odgovornosti za štete uslijed sudara, udara 
• odgovornosti za štete zbog onečišćenja uljem
• odgovornosti za štete prema kupačima
• odgovornosti za štete prema putnicima
• troškova uklanjanja podrtine.

Osiguranje putnika

 

Obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranje su dužni zaključiti vlasnici plovila registriranih za gospodarsku djelatnost prijevoza putnika (uključujući iznajmljivanje-čarter).
Minimalni zakonski propisani limit iznosi 40.000,00 kn za smrt i 80.000,00 kn za trajni invaliditet.

Opseg pokrića:
Ovo osiguranje vrijedi tijekom boravka na plovilu u plovidbi, na pristaništu ili u neposrednoj blizini plovila pri ukrcavanju odnosno nakon iskrcavanja.

Dobrovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Ovo osiguranje mogu zaključiti vlasnici plovila za sve osobe koje se nalaze na plovilu (voditelj brodice, članovi posade i putnici).

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Nazovite nas na naš info telefon.

E-mail

Pošaljite nam poruku.