Osiguranje vozila

Osiguranje vozila

Saznajte više
 

Vlasnik ste vozila? Sigurno ste upoznati da je ugovaranje osiguranja od automobilske odgovornosti zakonski propisana obveza svih vlasnika ili korisnika motornih vozila čime se štite žrtve u prometu, ali i vaš ekonomski interes. Uz spomenuto obvezno osiguranje možete ugovoriti dodatna pokrića i dodatna osiguranja za vaše vozilo.

Obvezno osiguranje vozila

 

Obveznim osiguranjem od automobilske odgovornosti osigurava se odgovornost vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila za štete nastale trećim osobama prilikom uporabe motornog vozila u zemlji i inozemstvu.

Uz policu automobilske odgovornosti možete ugovoriti i dodatna pokrića kao što su:
• pravna zaštita - na sebe preuzimamo moguće sudske troškove
• zaštita bonusa
• pomoć na cesti u slučaju kvara ili nezgode
• osiguranje vozača i putnika u vozilu.

Kasko osiguranje

 

Dobrovoljno osiguranje vozila

Ugovorite kasko osiguranje i ostvarite pravo na naknadu za materijalnu štetu na vašem vozilu nastalu u prometnoj nezgodi, i onda kada ste vi uzrokovali prometnu nezgodu.

Pokriva i druge materijalne štete kao što su: 
• uključen rizik od krađe automobila
• štete nastale zbog prometne nezgode ili sudara
• štete nastale zbog vremenskih nepogoda: udara groma, loma, tuče, oluje, pada snijega ili leda, pada ili udarca nekog predmeta, poplave, bujice ili visoke vode
• štete nastale uslijed: požara, eksplozije, prosvjeda, zlonamjernih postupaka trećih osoba i dr.

Uz policu kasko osiguranja moguće je ugovoriti i razna dodatna pokrića kao npr:
• zaštita bonusa
• pomoć na cesti u RH i inozemstvu
• djelomično kasko osiguranje (osiguranje stakala, zamjenskog vozila, štete od sudara sa životinjama i dr.)

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Nazovite nas na naš info telefon.

E-mail

Pošaljite nam poruku.