Nadzorni odbor Raiffeisen BONUS d.o.o.

Nadzorni odbor

 

• Damir Jandrašek - predsjednik Nadzornog odbora
• Josip Krešić - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
• Suzana Šarić - članica Nadzornog odbora