Uprava Raiffeisen Bonus d.o.o.

Uprava

 • Elizabeta Oreč - predsjednica Uprave
  • Elizabeta Oreč diplomirala je na Pomorskom fakultetu u Splitu i stekla zvanje Inženjerke Pomorskog menadžmenta. Svoju je karijeru započela 1998. godine u Euroherc osiguranju d.d., u sektoru prodaje osiguranja. Kroz 20-godišnje iskustvo, specijalizirala se na poslovima osiguranja i reosiguranja imovine, pomorskih, transportnih osiguranja i osiguranja osoba. 2011. je stekla diplomu trenera prezentacijskih i komunikacijskih vještina.
   Od 2015. do 2018. godine radila je u društvu za posredovanje u osiguranju Kor-broker d.o.o. gdje je bila izvršna direktorica za velike poslovne sustave.

   Od 2018. godine Elizabeta Oreč radi u Raiffeisen BONUSU d.o.o., a dužnost predsjednice Uprave počela je obnašati 8. ožujka 2018. godine. 

     Fotografija

 • Igor Franov - član Uprave
  • Igor Franov diplomirao je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, smjer ekonomija. Karijeru je počeo 1993. godine u Croatia osiguranju, gdje je radio do 2015. godine kada osniva vlastiti obrt za poslovno savjetovanje i edukaciju. U Croatia osiguranju je radio na raznim poslovima, između ostalog kao samostalan stručnjak za edukaciju i šef prodaje osiguranja. Od 2017. godine radi u društvu Raiffeisen BONUS, gdje je 2018. godine postao član Uprave. Igor Franov ovlašteni je zastupnik i posrednik za prodaju osiguranja.

     Fotografija