Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje

Saznajte više
 

Obvezno zdravstveno osiguranje govori o svijesti koliko je važna osnovna zdrastvena zaštita pojedinca. Obvezno zdravstveno osiguranje ne možete birati, ali zato možete dobrovoljno osiguranje. Znate li koja su dobrovoljna osiguranja i pokrića koja vam pružaju? Ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvarujete pravo pokrića dijela troškova do pune cijene usluge ili proizvoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Želite li veći opseg usluga i viši standard možete ugovoriti dodatno ili privatno osiguranje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 • Zašto ugovoriti dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

  Zašto ugovoriti dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

  Zdravlje je najvažnije i zato ne želite da brigu o vašem zdravlju zamijeni briga o financijama. Kada je u pitanje vaše zdravlje zaslužujete najbolje. Dobrovoljna zdravstvena osiguranja pružaju vam viši standard zdravstvene zaštite i prava, u odnosu na obvezno zdravstveno osiguranje. Vrste dobrovoljnog osiguranja su dopunsko i dodatno, a vi birate prema vašim interesima i potrebama. Sve češća je osigurateljna praksa spajanja ove dvije vrste osiguranja u pakate kako bi se klijentima ponudila optimalna i cjelokupna usluga.

 • Dopunsko osiguranje

  Dopunsko osiguranje

  Ugovaranjem dodatnog osiguranja osiguravate pokriće razlike do punog iznosa troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga osiguranja. Osiguranjem su pokriveni troškovi za lijekove s dopunske liste lijekova (B lista), bolničko liječenje, medicinska pomagala te zdravstvena zaštita liječnika primarne zdravstvene zaštite.

 • Dodatno zdravstveno osiguranje

  Dodatno zdravstveno osiguranje

  Ovim osiguranjem osiguran vam je viši standard i veći opseg prava u odnosu na obveznu zdravstvenu zaštitu. Najčešće uključuje partnersku mrežu zdravstvenih ustanova odabranog osiguravatelja u kojoj ostvarujete prava na sistematski pregled, dodatne preglede te popuste na specijalističke preglede.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Nazovite nas na naš info telefon.

E-mail

Pošaljite nam poruku.