Osiguranje usjeva i nasada

Osiguranje usjeva i nasada

Saznajte više
 

Današnji vremenski uvjeti su vrlo promjenjivi i ponekad postanu ekstremni te ih je vrlo teško predvidjeti. Velika izloženost usjeva i nasada vremenskim nepogodama (proljetni mraz, tuče, požar, grom, oluje, poplave) nameće osiguranje kao jedini izbor vaše ekonomske sigurnosti, jer će u najkraćem roku nadoknadite prouzročenu materijalnu štetu.

Pokrića

 

Možete osigurati:
- usjeve - pšenicu, ječam, kukuruz..
- nasade - vinograde, voćnjake, maslinike

Osigurajte biljne urode koji rastu na njivama, u vrtovima, na travnjacima, u vinogradima i voćnjacima. Kod pojedinih biljaka osiguranje obuhvaća vrijednost različitih dijelova biljaka zbog kojih ih uzgajamo (zrno kod žita, šiške kod hmelja, grožđe u vinogradima, urod voća u voćnjacima...). Osnovno osigurateljno pokriće najčešće je za štete koje na količini očekivanog osiguranog uroda prouzroče tuča, požar ili munja, sve dok poljoprivredni proizvodi nisu pospremljeni. Uz osnovno osiguranje, moguće je ugvoriti i druga osiguranja od prirodnih nepogoda koje ugrožavaju i smanjuju količinu očekivanog poljoprivrednog uroda. 

O važnosti osiguranja usjeva govori i činjenica da Hrvatska za osiguranje usjeva u poljoprivredi ima na raspolaganju do 2020. godine 56 milijuna eura iz EU fondova, a pri čemu korisnik može godišnje dobiti i do 75.000 eura ako osigura svoje usjeve.

Iskoristite prednosti

 

• pokriće gubitka poljoprivredne proizvodnje već od 20%
• financijska potpora do 70% plaćene premije osiguranje iz Europskog poljoprivrednog fonda (makismalan iznos potpore je 75.000 eura
• već po uplati 30% premije osiguranja možete predati zahtjev za novčanu potporu Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
• odobrena potpora isplaćuje se na račun osiguratelja i time se zatvara vaša obveza kao ugovaratelja osiguranja

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Nazovite nas na naš info telefon.

E-mail

Pošaljite nam poruku.