Prednosti BONUS posredovanja

Zašto odabrati baš nas?

Prednosti BONUS posredovanja

Zašto odabrati baš nas?

Saznajte više
 

Pružamo usluge koje će vama kao našem klijentu primarno omogućiti smanjenje rizika, odnosno optimalno pokriće rizika uzimajući u obzir vaše potrebe i kontinuirano praćenje ponude na tržištu osiguranja. Cilj nam je našu zajedničku suradnju pretvoriti u izgradnja dugoročnog odnosa, partnerstva.Zanima vas koje poslove obavlja posrednik u osiguranju? Kako angažirati posrednika? 

BONUS usluge

 • ANALIZA RIZIKA

  ANALIZA RIZIKA

  Identificiramo rizike te analiziramo izloženosti kako bismo vam dali prijedlog pokrivanja rizika koji je preduvijet je za zaljučivanje (re)osiguranja.

 • ANALIZA TRŽIŠTA

  ANALIZA TRŽIŠTA

  Analiziramo tržište u skladu s vašim poslovanjem i zahtjevima na temelju čega odabiremo najpovoljniju ponudu.

 • ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

  ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

  Nakon analize rizika i tržišta te odabirom najbolje ponude preuzimamo brigu za sve detalje oko zaključivanja ugovora.

 • KONTINUIRANO PRAĆENJE

  KONTINUIRANO PRAĆENJE

  Revidiranje postojećih ugovora o osiguranju i prilagođavanje stvarnim potrebama.

 • POMOĆ I SAVJETOVANJE

  POMOĆ I SAVJETOVANJE

  Pružamo pomoć i savjetovanje prilikom izvršavanja prava iz ugovora i odštetnih zahtjeva.

Prednosti suradnje

 • Bez naknade

  Bez naknade

  Za vas je usluga posrednika u osiguranju u potpunosti bez naknade. Posrednik u osiguranju sklapa ugovore s osiguravateljima u kojima je određena njegova premija.
  Sklapanjem ugovora preko posrednika ne uvećava vašu premiju osiguranja.

 • Osiguranje po vašoj mjeri

  Osiguranje po vašoj mjeri

  Svako poslovanje je drugačije. Vodeći se time kreiramo najbolji osigurateljni program koji će biti prilagođen vašim potrebama te potrebama vašeg cjelokupnog poslovanja.

 • Optimizacija troškova

  Optimizacija troškova

  Smanjenjem administracije u vašem poslovanju, kao i angažmana djetanika, štedite vaše vrijeme i novac.

Posrednik u osiguranju

 

Vaš posrednik u osiguranju prvenstveno štiti vaše interese.
Na tržištu je neovisan i zastupa vaše interese te svojom stručnošću i poznavanjem tržišta osiguravateljnih programa pruža vam besplatno savjetovanja, uz razumijevanje vaših potreba i poznavanje djelatnosti kojom se bavite. 

Kako započeti suradnju?

 

Nakon što ste donijeli odluku o angažiranju nas kao vašeg posrednika u osiguranju javite nam se kako biste potpisali Ovlaštenje/Punomoć. Potpisom Punomoći ste nas ovlastili da brinemo o vašim interesima prilikom sklapanja ili otkazivanja ugovora o osiguranju, reguliranja šteta te pružanja svih ostalih usluga vezanih uz osiguranje.

Kontaktirajte nas

Nazovite nas

Nazovite nas na naš info telefon.

E-mail

Pošaljite nam poruku.